Hírek

Hársas Patak Vadásztársaság értesítését a 2021. nov. 27 tartandó terelő-vadászatról

Hírdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. november 27-én 07.00 órától 16.00 óráig,
a 18-154010 kódszámú vadászterületen,
Farkasfa Culák erdőterületein, Apátistvánfalván a
Lőtérvölgyben, továbbá Orfalu erdőterületein a Dolányi út
környékén terelővadászat kerül megrendezésre!


Fokozott figyelemmel a balesetmegelőzésre, kérem az érintett
területeken bármilyen tevékenység és jelenlét mellőzését!


Szentgotthárd, 2021. november 19.


Tisztelettel: Gyurits István Vt. elnök

Álláshirdetés

Hirdetmény

Takarítót keresünk

Hirdetmény

AApátistvánfalva Községi Önkormányzat (9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.) Képviselő-testülete állást hirdet
1 fő részére takarítói munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idejű munkajogviszony, napi 4 órás részmunkaidőben.
A felvétel feltételei:
• Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A Kultúrház, konditerem, polgármesteri iroda, régi körjegyzőségi épület,Tűzoltó Emlékhely helyiségeinek takarítása.
• A fenti intézményekhez tartozó területek rendben tartása, virágok öntözése.

A jelentkezéshez csatolni kell:
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyagában foglalt személyes adatainak a jelentkezési eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: minimál bér, bruttó 83.700 Ft/hó

A jelentkezés benyújtásának határideje és módja:
2021. szeptember 15-ig a polgármester részére írásban postai úton, vagy személyesen, illetve
e-mailben a fodor58@freemail.hu címre.

A jelentkezés elbírálásának módja:
A jelentkezés a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.
A jelentkezési feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak.
Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A jelentkezési kiírással kapcsolatban további információt Fodor Sándor polgármester nyújt a
06 30 390-8355-ös telefonszámon.
A munkakör 2021. október 1. napjától betölthető.

A kiírással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A hirdetményt kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezési folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a jelentkező kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Apátistvánfalva, 2021. augusztus 31.

Fodor Sándor
polgármester

Apátistvánfalvára került Vas Megye Pável Ágoston Emlékplakettje

Doncsecz Józsefné kapta az elismerést

A Magyarországi Szlovének Szövetsége előterjesztésére, március tizenötödike alkalmából Vas Megye Pável Ágoston Emlékplakettjét kapta Doncsecz Józsefné. Az elismerést pénteken apátistvánfalvai otthonában vehette át Marton Ferenctől, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökétől.

Doncsecz Józsefné a szlovén kultúra szeretetét és ápolásának igényét otthonról hozta magával, és a mai napig jelentős szerepet vállal a népi mesterségek fennmaradásában. Több évtizede számos rendezvény, kiállítás és vásár díszítőelemei az általa készített kukoricacsuhé figurák, melyek őrzik a Rábavidék jellegzetes motívumait. Munkái a legkisebb rábavidéki falutól, Szlovénia és Magyarország több nagyobb városáig is eljutottak. Tudását számos műhelymunka keretén belül adja át gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Öt éve tagja a Vidám barátok színjátszó csoportnak is.

Szívből gratulálunk!

(forrás: vaol.hu)

Kattintson a kék nyílra kattintva megjelenő linkre, ha el szeretné olvasni a Vas megyei hírportálon megjelent, fotókkal is színesített interjút!

Egy templom és sok szekér

A Vas Népében megjelent cikk ismertetése. Forrás: vaol.hu

1785-ben Szily János püspök adományából Apátistvánfalván már új templom állt. A faluban apáról fiúra szállt és máig fennmaradt az építkezésről szóló mondás, „a templom hét évig épült, és amíg felépült, addig minden gazdának elkopott egy szekere”, ugyanis a szükséges téglát a völgyben égették és szekerekkel hordták a dombra. A templomot Harding István cisztercita apát tiszteletére szentelték fel. Névünnepéről a július 16-i búcsún emlékeznek meg. A templom oltárképe azt az égi jelenetet örökíti meg, amikor a Boldogasszony a rendi öltözetet átadja a főpapnak.

1 2 3 4 5 ... > >>