Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

 

Az intézmény 2012. július hó. 1. napjától az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működik. Ezt megelőzően  Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községi önkormányzatok által közösen igazgatott intézményként funkcionált. 

2007. szeptember 1-je óta bevezetésre került a kéttannyelvű oktatás az első osztálytól felmenő rendszerben.
Az új oktatási struktúra vonatkozásában tapasztalataink rendkívül kedvezőek. Az alacsony tanulói létszám miatt a tanulók egyéni fejlesztése, a felzárkóztatás, a differenciált oktatás és nevelés a fő erősségünk. Felújított iskolánk családias környezetet biztosít, rendelkezünk az oktatáshoz szükséges modern eszközökkel is. A bizalom, a nyitottság, nyugodtság jellemzi a tanuló- pedagógus kapcsolatot. 

A kötelező tanórákon kívül számos lehetőségük van a tanulóknak a szakkörökön való részvételre:

  • A szlovén néptánccsoport már több éve aktívan működik.Tanulóink több alkalommal is az országos minősítő verseny legjobbjai között szerepeltek. A csoportnak sok fellépése van nemcsak a Rába-vidéken, hanem Szlovéniában is.
  • Az intézmény kétnyelvű énekkara is állandó szereplője a különböző rendezvényeknek, a csoport leány növendékei szlovén népdalokkal kimagasló eredményeket érnek el. 
  • A fazekas szakkörön a „kis fazekasok” aktívan és szívvel-lélekkel formálják meg az anyagot és szebbnél – szebb nép,- és iparművészeti termékeket készítenek. Mindemellett lehetőség kínálkozik modern táncoktatáson való részvételre is, melyre a lányok keddenként rendkívül szívesen járnak. 
  • A természetvédelmi szakkör és a diáksport is lehetőséget ad a tanulóknak a kikapcsolódásra, a mozgásigény és a természet szeretetének, közelségének megélésére. 

Az alacsony tanulói és pedagógusi létszámot figyelembe véve minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyermekeink, tanulóink jól érezzék magukat az iskolában, óvodában, és az iskola, valamint a lakóhelyünk jó hírnevét öregbítsék. 

 

Az Apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda elérhetőségei:

Cím: 9982 Apátistvánfalva Fő út 117. 
Telefon: 06 94/436-006